+36 (76) 509–030 - Fax: +36 (76) 509–031  |  info@hetech.hu 0364.882 050 - Fax: 0364.882 050  |  office@hetech.ro

ECHIPAMENTE PRINCIPALE

Panourile anti-explozie și senzorii de deschidere cu execuție ATEX

Prelucrarea, transportul, depozitarea cerealelor și a diferitelor tocături de plante (așchii, rumeguș), producția de făină sau amidon sunt niște procese care implică producerea prafului, care rezultă un mediu expus la riscul potențial de explozie. Pentru utilizarea în siguranță a instalațiilor destinate pentru funcționarea în astfel de medii, deseori este inevitabilă utilizarea panourilor anti-explozie.

Panourile anti-explozie sunt echipamente de siguranță care nu se reînchid, utilizate pentru limitarea presiunii, care datorită structurii lor se deteriorează, respectiv se fisurează la presiunea de deschidere garantată și certificată, stabilită prin execuția lor structurală. Datorită acesteia purjează – cu un timp mort pentru deschidere extrem de scurt – prin orificiile eliberate prin elementele de fixare agentul care cauzează surplusul de presiune.

Elfab Ltd. produce echipamente de tehnică de siguranță de calitate, calificate, certificate, respectiv dotate cu marcajul CE, care – în funcție de tip – pot fi utilizate pentru protecția împotriva presiunii excesive, a exploziilor, respectiv a vacuumului. Diferitele panouri anti-explozie au fost dezvoltate pentru purjarea presiunea de explozie a prafului, respectiv a gazelor.

Panoul anti-explozie este alcătuit (în funcție de tip) de una sau două plăci de metal secționată/e fragmentat. Presiunea de deschidere necesară – conform raportului confirmat și verificat printr-un experiment – se poate realiza cu ajutorul găurilor, secționărilor aflate în placa de metal, efectuate cu echipamentul de tăiere cu laser, respectiv cu dimensiunea rămasă a stăvilarelor. La atingerea presiunii de deschidere panelul se va fisura de-a lungul secționărilor cu un timp mort pentru deschidere extrem de scurt, și deschizându-se în acest fel fără resturi, va reduce presiunea de explozie la valoarea necesară din punct de vedere al tehnicii de siguranță. După purjare una dintre părțile panoului deschis va rămâne în structura de ramă.

Panourile se fabrică din materiale structurale de calitate, cu o tehnologie modernă de producție, în conformitate cu prevederile standardelor. Presiunea de deschidere a elementelor destinate pentru încorporare este certificată cu rezultatele examenelor de probă efectuate cu panourile de probă executate din același material. Echipamentele dețin date de identificare și certificate tehnice care corespund cu prevederile standardelor (ISO 4126-2), respectiv ale autorităților.

Pe panourile anti-explozie se pot monta (din fabricație sau ulterior) senzori de deschidere cu calificativ ATEX. Senzorul de deschidere va fi plasat pe partea de ieșire a panoului, care la deschiderea panoului va da un semnal de circuit electric deschis, cu care se poate declanșa un semnal sonor, de lumină sau de echipament pentru operatorul mașinii, respectiv se poate soluționa și oprirea de urgență a instalațiilor protejate. Panourile anti-explozie complexe se pot fabrica – în funcție de necesități – și cu izolare termică integrate, în acest fel în unele cazuri se poate minimiza pierderea termică a instalațiilor protejate, respectiv se poate evita condensul nedorit al gazelor/aburilor pe suprafața panoului. Diferitele tipuri de panouri pot fi executate din table plane sau pre-bolțite, în diferite forme (dreptunghi, cerc, trapez, etc.), se pot utiliza de exemplu pentru silozuri, filtre, cicloane, benzi de transport, elevatoare, redlere, cuptoare, etc.

×